Witamy na stronie poświęconej parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi
w Gryfinie na osiedlu Górny Taras.


Porządek Mszy Świętych

Niedziela

07:00 (w kaplicy)
08:00 Godzinki (nowy kościół)
08:30 dla Gimnazjalistów (nowy kościół)
10:00 Suma (nowy kościół)
11:30 dla Dzieci (nowy kościół)
13:00 Chrzcielna w II i IV niedzielę miesiąca (nowy kościół)
16:30 dla Dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej (w kaplicy)
18:00 dla Studentów i Młodzieży (w kaplicy)


W dni powszednie (wszystkie Msze św. w kaplicy)


07:00
09:00
18:00 środa - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, piątek – Koronka do Bożego Miłosierdzia

 
 

 

 

...Jan Paweł II - jego nauka...


 

MATKA ODKUPICIELA zajmuje ściśle określone miejsce w planie zbawienia, bowiem „gdy (...) nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!” (Ga 4, 4-6). Tymi słowami apostoła Pawła, które przytacza Sobór Watykański II na początku swojego wykładu o Błogosławionej Maryi Dziewicy, pragnąc rozpocząć moje rozważanie o znaczeniu Maryi w tajemnicy Chrystusa i o Jej czynnej i wzorczej obecności w życiu Kościoła. Są to bowiem słowa, które sławią zarazem miłość Ojca, posłannictwo Syna, dar Ducha Świętego, Niewiastę, z której narodził się Odkupiciel oraz nasze Boże synostwo w tajemnicy „pełni czasu”. Ta „pełnia” wskazuje na wyznaczony odwiecznie moment, w którym Ojciec posłał Syna swego, „aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Oznacza ona błogosławioną chwilę, w której Słowo, które było u Boga, „stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 1. 14), stając się naszym bratem. Pełnia ta naznacza chwilę, w której Duch Święty, który już wylał na Maryję z Nazaretu pełnię łaski, ukształtował w Jej dziewiczym łonie ludzką naturę Chrystusa. Określa chwilę, w której poprzez wkroczenie wieczności w czas, ten sam czas zostaje odkupiony i napełniwszy się tajemnicą Chrystusa, staje się w sposób definitywny „czasem zbawienia”. Pełnia ta naznacza wreszcie tajemniczy początek drogi Kościoła. Kościół bowiem w liturgii pozdrawia Maryję z Nazaretu jako swój początek, gdyż w Niepokalanym Poczęciu widzi zapowiedź zbawczej łaski paschalnej, przewidzianej dla najszlachetniejszego z jej członków, a nade wszystko, ponieważ we Wcieleniu spotyka nierozłącznie zjednoczonych Chrystusa i Maryję: Tego, który jest jego Panem i Głową, i Tę, która wypowiedziawszy pierwsze fiat Nowego Przymierza, jest jego prawzorem jako oblubienicy i matki.
Fragment z Encykliki Redemptoris Mater Jana Pawła II

 

 

 

WIELKA NOWENNA FATIMSKA


 

W 2017 r. przypada setna rocznica objawień fatimskich. Zapraszamy do wspólnego przygotowywania się do tego wydarzenia przez wielką, trwającą dziewięć lat Nowennę, która rozpoczęła się 13 maja 2009 r., a zakończy 13 maja 2017. Poszczególne lata zostały podzielone według najważniejszych treści orędzia fatimskiego. W ramach Nowenny będziemy rozważać naglące apele, jakie przez Serce Niepokalanej Maryi kieruje do nas Bóg. Ufamy, że Wielka Nowenna Fatimska, wypełniona modlitwą, refleksją i katechezą, stanie się dla wielu ludzi pomocą w odnalezieniu drogi, która prowadzi ku "nowemu, lepszemu światu" (Sługa Boży Jan Paweł II), ku osobistemu nawróceniu, nadejściu godziny tryumfu Niepokalanego Serca Maryi.
W każdą pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy serdecznie na spotkanie modlitewne. Rozpoczyna się ono w kaplicy o godz. 18.00 Eucharystią.